شرایط همکاری:

1. با مراجعه به سایت ما به آدرس www.baghak.com و ثبت نام بعد از دریافت نام کاربری با معرفی سایت ما می توانید کسب درآمد کنید.

2. با خرید افرادی که معرف آن شما می باشید 10% مبلغ پرداختی به حسابت شما واریز می گردد لذا افرادی که به سایت ما معرفی می نمایید موقع ثبت نام در قسمت معرف و یا شرکت/سازمان نام کاربری شما رو می بایست وارد نمایند.

3.بعد از انجام مرحله 2 فرد معرفی شده هر زمانی و هر چند بار خرید نمایند 10% مبلغ ان به حساب شما واریز میگردد.

4. افراد معرفی شده جدید نیز می توانند به همین روش افراد جدیدی را به سایت معرفی و کسب درآمد نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می توانید از لینک تماس با ما ارتباط برقرار کنید.